برف باشد
باران یا آفتاب
*****ر نمی خواهم
بگو معنی لغات را از نو بنویسند
"امنیت "حصار دستهای توست

[ پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 15:15 ] [ saeede va milad ]
[ ]

وقتی حس میکنم
جایی در این کره ی خاکی
تو نفس میکشی و من
از همان نفس هایت، نفس میکشم، آرام می شوم
تو باش
هوایت، بویت برای زنده ماندنم کافی ست

[ پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 15:9 ] [ saeede va milad ]
[ ]


اگه من اشکی در چشمانت بودم
لیز می خوردم و به لبانت می رسیدم
اما اگه تو در چشمان من بودی
هیچ وقت گریه نمی کردم تا تو را از دست ندهم
عاشقانه دوستت دارم

 

[ پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 14:59 ] [ saeede va milad ]
[ ]